จำหน่ายอาหารแปรรูป,อุปกรณ์ทำอาหาร
0 items฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

การคืนสินค้าและคืนเงิน

เงือนไขการขอคืนสินค้าและขอคืนเงินมีดังนี้

1 สินค้าที่ผู้ค้าส่งให้กับลูกค้าไม่ถูกต้องกับรายการสั่งซื้อ
2 การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น หรือ  ผิดขนาด ให้กับลูกค้า
3 สินค้าบางอย่างไม่สามารถคืนเงินได้จะแจ้งในรายการใบสั่งซื้อ

ขั้นตอนในการดำเนินการเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า
สามารถแจ้งมาที่อีเมล์ sunsun@sunsunfood.com
หรือช่องทาง Massenger